Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
11
เนื้อหา
75
เปิดรับสมัครเรียน
โครงการอบรม​ภาษาญี่ปุ่น​และพิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลงความร่วมมือ
ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการอำเภอคุณธรรม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
×

เกิดข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงเรื่อง เผยแผร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

        ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

     เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

    เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

  

 

 

 

ผู้บริหาร

ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรชัย นันจินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ดร.อธิป ศรีบรรเทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายบุญชัย อรรถปัญญา
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th