วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  

 

 

ผลิตภัณฑ์ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาแบบครบวงจร

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

ท่านว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง ท่านผู้อำนวยการ วาทิช ผ่านสำแดง คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เข้าร่วมโครงการอาชีวะจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการดำเนินการ โครงการธนาคารโรงเรียน ระหว่างธนาคารออมสิน กับ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 26 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณวัดปทุมรังษี อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

ผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

นายบรรดล ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางอริยา อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00