Get Adobe Flash player

ระบบบริการข้อมูล

  

 

 

 

ประกาศด่วน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  

 

ผู้บริหาร

นายวาทิช ผ่านสำแดง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 

นายบรรดล ขันธุแสง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายสุวิทย์  สวัสดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

นายชิตตะวัน กว้างสวาสดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางอริยา อรุณศิวกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ให้คะแนนความพึงพอใจ

ดีมาก - 25%
ดี - 25%
ปานกลาง - 25%
พอใช้ - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 24 Dec 2014 - 00:00

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเ อคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th