Get Adobe Flash player

สถิติผู้เข้าชม

ผู้ชม
11
เนื้อหา
75
เปิดรับสมัครเรียน
โครงการอบรม​ภาษาญี่ปุ่น​และพิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลงความร่วมมือ
ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการอำเภอคุณธรรม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
×

เกิดข้อผิดพลาด

คุณไม่มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลในส่วนนี้

 ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง 

        ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงเรื่อง เผยแผร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

        ประกาศวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

     เอกสารดาวโหลดงานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

       

    เอกสารดาวโหลดงานแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีการศึกษา 2562

 

    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เรื่องข้อกำหนด กติการ และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

  

 

 

 

ผลการเรียน

 

 

ผลการเรียน 2/2560

ผลการเรียน 2/2561

ผู้บริหาร

ดร.ณัฐฐวรรธน์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
นายบรรดล ขันธุแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายสุรชัย นันจินดา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ดร.อธิป ศรีบรรเทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายบุญชัย อรรถปัญญา
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th