Get Adobe Flash player

ลักษณะทางสังคม

ข้อมูลพื้นที่

เขตพื้นที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตั้งอยู่ที่    หมู่ 3 บ้านคำพิมูล  ตำบลทุ่งคลอง   อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46180 ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2540 โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ 69 ไร่3 งาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคำม่วง  7 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์  75 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาทัน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองช้าง กิ่งอ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

 

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th