Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

 

ดร. อธิป  ศรีบรรเทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

หัวหน้างานบุคลากร

นางรสรินท์  คำยศ

เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th