Get Adobe Flash player

งานประชาสัมพันธ์

งานบุคลากร

นางสาวลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

หัวหน้างานบุคลากร

 

นางรสรินทร์  คำยศ

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th