Get Adobe Flash player

งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

นายบรรจบ  โปสาวาท

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th