Get Adobe Flash player

งานปกครอง

งานปกครอง

ว่าที่ร้อยตรีสุริยันต์  ด้วงโต๊ด

หัวหน้างานปกครอง

 

นางสาวสีไพร  ญาณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th