Get Adobe Flash player

งานแนะแนวและการจัดหางาน

งานแนะแนวและการจัดหางาน

นายพัทรพงษ์  อนุพัฒน์

หัวหน้างานแนะแนวนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th