Get Adobe Flash player

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายลิปปกร  ศรีบ้านโพน

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายพัทรพงษ์ อนุพัฒน์

ครูพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรี สุริยันต์ ด้วงโต๊ด

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ครูพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th