แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

นายสมัย บุตรตะกกะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

 

นายตระกูล ไชยกิจ

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ