Get Adobe Flash player

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวุฒิไกร  เอิบอุทัย

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี  แสนขาว

พนักงานราชการ

นายจักรพงษ์  ปัญจิต

ครูพิเศษ

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th