Get Adobe Flash player

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

นางศิริประภา  ศิริ

หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

 

นางสาวกรรณิการ์ เอิบอุทัย

ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

 โทร. 086-4505992 E-mail: admin@km.ac.th