Get Adobe Flash player

Articles

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

คณะกรรมการชมรมลููกเสือวิสามัญและสมาชิกชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

 ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

ได้ประพฤติและปฏิบัติตนให้เป้นผู้มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อหน้าและตนเอง