Get Adobe Flash player

Articles

 

 

 

โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน 

เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ถ ๕ ธันวามหาราช

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจรย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน-นักศึกษา 

วิทยาลัยกรอาชีพคำม่วง ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน คืนความสุขให้ประชาชน

ที่อำเภอคำม่วงได้จัดขึ้น โดยมีระยะทาง ๖ กิโลเมตร  ณ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เพื่อให้ประชาชน  หน่วยเอกชน หน่ววยงานรัฐ ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในอำเภอคำม่วง