Get Adobe Flash player

Articles

เมื่อวันที่  7  กันยายน  2558  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาได้มีอาชีพเสริมและได้นำองค์ความรู้ที่ได้อบรมมาและเพื่อตนเองให้มีรายได้ในระหว่างเรียนสืบต่อไป

39250.jpg39264.jpg39248.jpg39258.jpg39271.jpg39251.jpg16037.jpg39261.jpg39262.jpg