Get Adobe Flash player

Articles

ท่านว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง ท่านผู้อำนวยการ วาทิช ผ่านสำแดง คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง เข้าร่วมโครงการอาชีวะจิตอาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์